Dropak od lat prowadzi działalność sponsoringową i jest to sponsoring społeczny. Cele naszego zaangażowania opierają się na wspieraniu lokalnych inicjatyw , które służa poprawie jakości życia mieszkańców. Szczególna wage przykładamy do edukacji dzieci i młodzieży, wspierając finansowo placówki edukacyjne przyczyniamy się do zwiększania  ich szans na rozwijanie pasji i zainteresowań.