• lokalizacjaMarcinki 76, 63-507 Kobyła Góra
  • telefon62 731 60 80
  • kontaktbiuro@dropak.pl

Projekty unijne

Realizacja projektu: 2016.07.01 - 2018.03.31 

"DROPAK" PRODUKCJA OPAKOWAŃ KARTONOWYCH PIOTR KRZYWIŃSKI

realizuje projekt nr RPWP.01.05.02-30-230/15 pod tytułem 

„Wzrost konkurencyjności firmy DROPAK poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań

w branży opakowań w celu dywersyfikacji oferty produktowej oraz usługowej”

w ramach Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”

Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”

 

 Cele i planowane efekty projektu:

Uruchomienie innowacyjnej linii produkcyjnej do produkcji znacząco ulepszonej gamy opakowań

z kartonu i tektury o zwiększonej wytrzymałości, w tym innowacyjne opakowanie dedykowane

głównie dla towarów nietrwałych, a także rozpoczęcie  świadczenia nowej usługi w postaci projektowania opakowań.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Wartość projektu : 2 704 032,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 989 280,00 PLN

 

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Piotra Krzywińskiego- Właściciela- tel. 627316080.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony http://wrpo.wielkopolskie.pl/

 

2009-12-23 - 2011-09-30  - ZAKOŃCZONY

DOFINANSOWANIE W RAMACH DZIAŁANIA 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Realizacja projektu „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa DROPAK Piotr Krzywiński poprzez zakup automatycznej linii do produkcji opakowań”

 

 

 

2013-05-15 

Pożyczka INOVA w ramach programu JEREMIE – „Zakup innowacyjnej technologii wraz z budową hali produkcyjnej oraz magazynu wysokiego składowania”